Nhận định nào sau đây là sai? A...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Nhận định nào sau đây là sai? A. Tính...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Nhận định nào sau đây là sai?

A. Tính chất vật lý chung của kim loại chủ yếu do các electron tự do trong mạng kim loại gây ra.

B. Tính chất hóa học chung của kim loại là tính khử.

C. Nguyên tắc điều chế kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử.

D. Trong ăn mòn kim loại và trong điện phân, ở cực âm đều xảy ra quá trình khử ion kim loại

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP