Cho m gam hỗn hợp X gồm ba...

Chương 1: Este - Lipit Cho m gam hỗn hợp X gồm ba este đều đơn chức t...

0
Chương 1: Este - Lipit

Cho m gam hỗn hợp X gồm ba este đều đơn chức tác dụng tối đa với 350 ml dung dịch NaOH 1M, thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol cùng dãy đồng đẳng và 28,6 gam hỗn hợp muối Z. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc) và 6,3 gam H2O. Giá trị của m là A. 30,4 B. 20,1 C. 21,9 D. 22,8

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đốt Y ⇒ CO2 n = 0,2 và nH2O = 0,35

⇒ nY = nH2O – n CO2 = 0,15

⇒ nO (Y) = 0,15

mY = mC + mH + mO = 5,5

X gồm este của ancol (0,15 mol) và este của phenol (x mol) nNaOH = 0,15 + 2x = 0,35

⇒ x = 0,1=> nH2O=0,1

Bảo toàn khối lượng có mX = mmuối + mY + H O2 m – mNaOH = 21,9

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP