Cho 8 736 gam một kim loại M...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cho 8,736 gam một kim loại M phản ứng...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cho 8,736 gam một kim loại M phản ứng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư, thu được 5,2416 lít khí SO2 (đktc; sản phẩm khử duy nhất của S+6). Kim loại M là A. Al. B. Fe. C. Mg. D. Ca

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

BT e ta có nM x n =0,234 x 2

mM= nM x M=8,736

Vậy M=56/3n

Vậy M là Fe( với n=3)

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP