Chất nào sau đây vừa tác dụng với...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Chất nào sau đây vừa tác ...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Chất nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, vừa tác dụng với dung dịch NaOH loãng là

A. Cr(OH)3. B. Cr2O3. C. CaCO3. D. Fe2O3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP