Hợp chất mà sắt vừa có tính oxi...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Hợp chất mà sắt vừa có tính oxi hóa...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Hợp chất mà sắt vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử là

A. Fe(OH)3. B. Fe2O3. C. FeCl2. D. FeCl3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B vì Fe2+ vừa có tính oxh vừa có tính khử

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP