Khí nào sau đây được thu bằng phương...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Khí nào sau đây được thu bằng phươn...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Khí nào sau đây được thu bằng phương pháp dời nước? A. HCl. B. O2. C. NO2. D. NH3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B vì O2 ít tan trong nước

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP