Nước thể hiện tính oxi hóa trong phản...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Nước thể hiện tính oxi hóa trong ph...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Nước thể hiện tính oxi hóa trong phản ứng hóa học nào sau đây?

A. C + H2O → CO + H2. B. NaAlO2 + HCl + H2O → NaCl + Al(OH)3. C. Na2O + H2O → 2NaOH. D. CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP