Thí nghiệm thu được kim loại sau khi...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Thí nghiệm thu được kim loại sau kh...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Thí nghiệm thu được kim loại sau khi kết thúc phản ứng là

A. Nhiệt phân Cu(NO3)2 ở nhiệt độ cao. B. Đốt cháy Ag2S trong oxi dư. C. Cho Na vào lượng dư dung dịch CuSO4. D. Cho Mg vào lượng dư dung dịch FeCl3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A vì

B thu được Ag2O

C thu được Cu(OH)2 H2 và Na2SO4

D thu được MgCl2 và FeCl2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP