Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 3...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 3,24 g...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 3,24 gam bột Al và 4,48 gam bột Fe trong khí Cl2 (dùng dư), đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là

A. 29,02. B. 25,96. C. 24,76. D. 28,12.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Muối gồm có AlCl3 0,12 mol, FeCl3 0,08 mol

m=29,02g

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP