Polime nào sau đây thuộc loại polime thiên...

Chương 2: Cacbohiđrat Polime nào sau đây thuộc loại polime thiên nhiê...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Polime nào sau đây thuộc loại polime thiên nhiên? A. Polistiren. B. Polipropilen. C. Tinh bột. D. Polietilen

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP