Dung dịch Na2CO3 tác dụng được với dung...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Dung dịch Na2CO3 tác dụng được với ...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Dung dịch Na2CO3 tác dụng được với dung dịch: A. NaCl. B. KCl. C. CaCl2. D. NaNO3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Na2CO3+CaCl2------------>CaCO3+2NaCl

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP