Xenlulozơ thuộc loại polisaccarit là thành phần chính...

Chương 2: Cacbohiđrat Xenlulozơ thuộc loại polisaccarit, là thành phầ...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Xenlulozơ thuộc loại polisaccarit, là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật, có nhiều trong gỗ, bông nõn. Công thức của xenlulozơ là: A. (C6H10O5)n. B. C12H22O11. C. C6H12O6. D. C2H4O2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP