Cho chuỗi phản ứng sau: Al → Al2O3...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Cho chuỗi phản ứng s...

1
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Cho chuỗi phản ứng sau: Al → Al2O3 → AlCl3 → NaAlO2 → Al(OH)3 → Al2O3 → Al. Mỗi mũi tên là một phản ứng trực tiếp. Số phản ứng oxi hóa - khử xảy ra theo sơ đồ trên là A. 5. B. 4. C. 2. D. 3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C ( gồm có pư 1,6)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP