Cho các chất sau: Na Ba Na2CO3 Na2O...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Cho các chất sau: Na, Ba, Na2CO3, N...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Cho các chất sau: Na, Ba, Na2CO3, Na2O, CrO3. Số chất tác dụng với nước ở điều kiện thường tạo dung dịch bazơ, đồng thời thấy khí thoát ra là A. 2. B. 5. C. 3. D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A ( gồm có Na, Ba)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP