Số đồng phân cấu tạo của amin bậc...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Số đồng phân cấu tạo của amin b...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Số đồng phân cấu tạo của amin bậc một ứng với công thức phân tử C4H11N là A. 3. B. 8. C. 5. D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
-1

Đồng phân amin bậc 1 có dạng RNH2 (R là C4H9 có 4 đồng phân )

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP