Este có khả năng tham gia phản ứng...

Chương 1: Este - Lipit Este có khả năng tham gia phản ứng tráng gương...

0
Chương 1: Este - Lipit

Este có khả năng tham gia phản ứng tráng gương là? A. HCOOH. B. CH2=CHCOOCH3. C. CH3COOH. D. HCOOC2H5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP