Điều nào sau đây không đúng khi nói...

Chương 2: Cacbohiđrat Điều nào sau đây không đúng khi nói về glucozơ ...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Điều nào sau đây không đúng khi nói về glucozơ và fructozơ? A. Đều làm mất màu nước brom. B. Đều có công thức phân tử C6H12O6. C. Đều có nhóm chức OH trong phân tử. D. Đều thuộc loại monosaccarit

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP