Tên gọi của hợp chất CH3COOH là: A...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Tên gọi của hợp chất CH3COOH là: A...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Tên gọi của hợp chất CH3COOH là: A. axit fomic. B. ancol etylic. C. anđehit axetic. D. axit axetic.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP