Chất nào sau đây là chất điện ly...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Chất nào sau đây là chất điện ly yế...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Chất nào sau đây là chất điện ly yếu?

A. NaNO3. B. CaCO3. C. CH3COOH. D. HNO3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C (lưu ý CaCO3 ít tan nhưng khi tan vẫn điện ly tốt )

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP