Hòa tan hết hỗn hợp gồm 7 68...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Hòa tan hết hỗn hợp gồm 7,68 gam Mg v...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Hòa tan hết hỗn hợp gồm 7,68 gam Mg và 3,36 gam MgCO3 vào dung dịch HNO3 loãng dư, thu được dung dịch X và 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He bằng 11. Cô cạn dung dịch X thu được lượng muối khan là A. 48,96 gam. B. 54,88 gam. C. 53,28 gam. D. 55,68 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

MY=44

Vậy Y gồm CO2 0,04 mol N2O 0,06 mol

BT e ta có 2nMg =8n N2O + 8n NH4NO3

Vậy nNH4NO3=0,02

Muối gồm NH4NO3 0,02 mol Mg(NO3)2 0,36 mol

Vậy m=54,88g

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP