Cho m gam fructozơ C6H12O6 tác dụng hết...

Chương 2: Cacbohiđrat Cho m gam fructozơ (C6H12O6) tác dụng hết với l...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Cho m gam fructozơ (C6H12O6) tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, thu được 4,32 gam Ag. Giá trị của m là: A. 7,2. B. 3,6. C. 1,8. D. 2,4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

n fru=nAg/2=0,02mol =>m Ag=3,6gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP