Hỗn hợp X gồm etilen propen butađien và...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Hỗn hợp X gồm etilen, propen, buta...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Hỗn hợp X gồm etilen, propen, butađien và axetilen có tỉ khối so với He bằng 8,15. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần dùng 0,67 mol O2, thu được CO2 và H2O. Để làm no hoàn toàn 0,2 mol X cần dùng V ml dung dịch Br2 0,5M. Giá trị của V là

A. 700. B. 300. C. 350. D. 600.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

BT O ta có 2nCO2+ nH2O=2nO2=1,34

BTKL ta có 44nCO2+ 18nH2O =0,2 x 8,15 x 4 + 0,67 x32

Vậy nCO2=0,48 nH2O = 0,38

nCO2-nH2O = (k-1)n =nk -n

Vậy nk=0,3 (nk là số liên kết pi trong X)

Vậy V=0,6l

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP