Phát biểu nào sau đây là sai? A...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Phát biểu nào sau đây là sai? A. H...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Hiđro hóa hoàn toàn fructozơ (xúc tác Ni, đun nóng) thu được poliancol.

B. Thủy phân hoàn toàn saccarozơ trong môi trường axit, sản phẩm đều làm mất màu nước Br2.

C. Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong môi trường axit, sản phẩm cho được phản ứng tráng bạc.

D. Ở điều kiện thường, saccarozơ hòa tan được Cu(OH)2 tạo phức màu xanh

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B vì tạo ra fructozo không làm mất màu Br2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP