Đun nóng hỗn hợp gồm chất vô cơ...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Đun nóng hỗn hợp gồm chất vô cơ...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Đun nóng hỗn hợp gồm chất vô cơ X (CH4ON2) và chất hữu cơ Y (C2H10O3N2) với dung dịch NaOH (dùng dư), thu được hỗn hợp khí Z gồm hai khí và dung dịch gồm hai chất tan, trong đó có một muối T. Nhận định nào sau đây là sai?

A. Hai khí trong Z là amoniac và metylamin.

B. Muối T có công thức là NaNO3.

C. Chất Y có tính lưỡng tính.

D. Chất X tác dụng với dung dịch HCl, thấy khí không màu thoát ra

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

X là ure CO(NH2)2

(NH2)2CO + NaOH= Na2CO3+ 2NH3

Y là CH3NH3-CO3-NH4

Z gồm CH3NH2, NH3

Dd T chứa NaOH dư và Na2CO3

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP