Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại monosaccarit? A...

Chương 2: Cacbohiđrat Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại monosaccarit...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại monosaccarit? A. Amilozơ. B. Xenlulozơ. C. Glucozơ. D. Saccarozơ.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP