Chất nào sau đây là chất điện li...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Chất nào sau đây là chất điện li mạ...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh? A. H2O. B. CH3COOH. C. Na2SO4. D. Mg(OH)2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP