Thực hiện các thí nghiệm sau: a Cho...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) C...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Cho phốtpho vào dung dịch HNO3 đặc, nóng. (b) Cho P2O5 vào nước dư. (c) Cho Ca3(PO4)2 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng. (d) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Na2HPO4. Số thí nghiệm tạo ra axit phốtphoric là A. 3. B. 2. C. 4. D. 1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A gồm có a,b,c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP