Este nào sau đây có phản ứng tráng...

Chương 1: Este - Lipit Este nào sau đây có phản ứng tráng bạc? A. HCO...

1
Chương 1: Este - Lipit

Este nào sau đây có phản ứng tráng bạc? A. HCOOCH3. B. CH3COOCH3. C. CH3COOC2H5. D. C2H5COOCH3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP