Dung dịch chất nào sau đây hòa tan...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Dung dịch chất nào sau đây hòa tan đư...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Dung dịch chất nào sau đây hòa tan được Al(OH)3? A. H2SO4. B. NaCl. C. Na2SO4. D. KCl.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

2Al(OH)3+3H2SO4---------->Al2(SO4)3+3H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP