Chất nào sau đây là este? A C2H5OC2H5...

Chương 1: Este - Lipit Chất nào sau đây là este? A. C2H5OC2H5. B. CH3...

0
Chương 1: Este - Lipit

Chất nào sau đây là este? A. C2H5OC2H5. B. CH3COCH3. C. CH3COCH3. D. (C17H35COO)3C3H5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP