Những tính chất vật lí chung của kim...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Những tính chất vật lí chung của kim ...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Những tính chất vật lí chung của kim loại gây nên chủ yếu bởi nguyên nhân nào?

A. Khối lượng riêng của kim loại.

B. Cấu tạo mạng tinh thể của kim loại.

C. Các electron tự do trong tinh thể kim loại

. D. Tính chất của kim loại.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP