Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Khi đốt cháy hoàn toàn một amin...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 16,8 lít khí CO2; 2,8 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở đktc) và 20,25 gam H2O. Công thức phân tử của X là A. C2H7N. B. C3H7N. C. C3H9N. D. C4H11N.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

+ Đặt X là CxHyN nC = nCO2 = 16,8 /22, 4 = 0,75 mol.

nH = 2 × nH2O = 2.20,25/ 18 = 2,25 mol

nN = 2 × nN2 = 2.2,8/22,4 = 0,25 mol.

Ta có x : y : 1 = 0,75 : 2,25 : 0,25 = 3 : 9 : 1 Vậy X là C3H9N

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP