Hỗn hợp A gồm: 0 36 gam Mg...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Hỗn hợp A gồm: 0,36 ...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Hỗn hợp A gồm: 0,36 gam Mg; 2,8 gam Fe. Cho A vào 250 ml dung dịch CuCl2, khuấy đều cho phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch B và 3,84 gam chất rắn C. Nồng độ của dung dịch CuCl2 là A. 0,15M. B. 0,5M. C. 0,1M. D. 0,05M.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP