Amino axit X có dạng H2NRCOOH R là...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Amino axit X có dạng H2NRCOOH (...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Amino axit X có dạng H2NRCOOH (R là gốc hiđrocacbon). Cho 7,5 gam X phản ứng hết với dung dịch HCl (dư) thu được dung dịch chứa 11,15 gam muối. Tên gọi của X là A. Valin. B. Glyxin. C. Lysin. D. Alanin.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP