Một mẫu nước cứng chứa các ion: Mg2+...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Một mẫu nước cứng chứa các ion: Mg2+,...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Một mẫu nước cứng chứa các ion: Mg2+, Ca2+, Cl– , SO4 2– . Chất được dùng làm mềm mẫu nước cứng trên là A. NaHCO3. B. BaCl2. C. Na3PO4. D. H2SO4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP