Ứng với công thức phân tử C4H10O có...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Ứng với công thức phân tử C4H10O có...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Ứng với công thức phân tử C4H10O có bao nhiêu ancol là đồng phân cấu tạo của nhau? A. 5. B. 3. C. 2. D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D Số đồng phân của ancol thỏa mãn đó là: (1) CH3–CH2–CH2–CH2–OH || (2) CH3–CH2–CH(CH3)–OH. (3) CH3–CH(CH3)–CH2–OH || (4) CH3–C(CH3)2–OH

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP