Đốt cháy hoàn toàn một lượng este X...

Chương 1: Este - Lipit Đốt cháy hoàn toàn một lượng este X bằng lượng...

0
Chương 1: Este - Lipit

Đốt cháy hoàn toàn một lượng este X bằng lượng khí O2 vừa đủ thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Công thức cấu tạo thu gọn thỏa mãn điều kiện của X có thể là A. CH3COOCH3. B. HCOOC6H5. C. CH2=CHCOOCH3. D. CH3COOCH=CH2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP