Có 5 chất bột trắng đựng trong các...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Có 5 chất bột trắng đựng trong các ...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Có 5 chất bột trắng đựng trong các lọ riêng biệt: NaCl, Na2CO3, Na2SO4, BaCO3, BaSO4. Chỉ dùng nước và CO2 có thể phân biệt được số chất là A. 2. B. 3. C. 4. D. 5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D Trích mẫu thử đánh số thứ tự là việc cần làm đầu tiên chứ không nó lộn ùng phèo cả lên: + Thả hết vào nước ⇒ Tìm được nhóm không tan là BaCO3 và BaSO4. + Sục CO2 vào 2 ổng nghiệm chưa kết tủa. Ống nghiệm nào kết tủa tan tan lại ⇒ BaCO3. Còn lại là BaSO4. Phản ứng: BaCO3 + CO2 + H2O → Ba(HCO3)2 (Tan) <= [Thuốc thử mới] + Cho dung dịch Ba(HCO3)2 vào 3 dung dịch muối tan ban đầu. Ống nghiệm nào không tạo kết tủa ⇒ Ống nghiệm đó chứa NaCl.

Ống nghiệm nào tạo kết tủa ⇒ Na2CO3 và Na2SO4 ứng với 2 kết tủa BaCO3 và BaSO4. Phản ứng: Ba(HCO3)2 + Na2CO3 → BaCO3↓ + 2NaHCO3. Phản ứng: Ba(HCO3)2 + Na2SO4 → BaSO4↓ + 2NaHCO3 + Và với 2 kết tủa BaCO3 và BaSO4 thì vấn đề lại được lặp lại như phía trên. ⇒ Từ H2O và CO2 ta có thể nhận biết cả 5 chất ⇒ Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP