Cho các este: metyl fomat 1 vinyl axetat...

Chương 1: Este - Lipit Cho các este: metyl fomat (1), vinyl axetat (2...

0
Chương 1: Este - Lipit

Cho các este: metyl fomat (1), vinyl axetat (2), metyl acrylat (3), phenyl axetat (4), triolein (5). Dãy gồm các chất đều phản ứng được với dung dịch NaOH (đun nóng) sinh ra ancol là A. (1), (2), (3). B. (1), (3), (5). C. (3), (4), (5). D. (2), (3), (5).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Dãy gồm các chất phản ứng với NaOH sinh ra ancol gồm: Metyl fomat, metyl acrylat và triolein

Đáp án B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP