Trong các chất sau: nước khí cacbonic khí...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Trong các chất sau: nước, khí cacbo...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Trong các chất sau: nước, khí cacbonic, khí metan, axit axetic, ancol etylic, canxi cacbonat. Số hợp chất hữu cơ là A. 5. B. 3. C. 4. D. 6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP