Cho các cặp chất: FeSO4 và NaOH BaCl2...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cho các cặp chất: FeSO4 và NaOH; BaCl...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cho các cặp chất: FeSO4 và NaOH; BaCl2 và K2SO4; H2SO4 và HNO3; NaCl và CuSO4; CH3COOH và NaOH; Ca(HCO3)2 và Ca(OH)2. Số cặp chất không cùng tồn tại trong cùng một dung dịch là A. 5. B. 3. C. 2. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D (1) (2) (4) (5)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP