Nhúng quỳ tím lần lượt vào các dung...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Nhúng quỳ tím lần lượt vào các ...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Nhúng quỳ tím lần lượt vào các dung dịch chứa các chất riêng sau: (1) metyl amin; (2) glyxin; (3) lysin; (4) axit glutamic. Số dung dịch làm quỳ tím hóa xanh là A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

(1) metyl amin

(3) lysin

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP