Cho các phát biểu sau : a Tất...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Cho các phát biểu sau : (a) Tất cả...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Cho các phát biểu sau

: (a) Tất cả các este khi tham gia phản ứng xà phòng hóa đều thu được muối và ancol.

(b) Saccarozơ bị thủy phân trong dung dịch kiềm loãng, đun nóng tạo thành glucozơ và fructozơ

. (c) Glucozơ, fructozơ, mantozơ đều tham gia phản ứng tráng bạc.

(d) Aminoaxit thuộc loại hợp chất hữu cơ đa chức, trong phân tử chứa đồng thời nhóm amino (– NH2) và nhóm cacboxyl (–COOH).

(e) Có thể phân biệt tripeptit (Ala–Gly–Val) và lòng trắng trứng bằng phản ứng màu với Cu(OH)2.

(g) PE, PVC, polibutađien, poliisopren, xenlulozơ, amilozơ đều có cấu trúc mạch không nhánh.

Số phát biểu đúng là A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A (a) sai vì không phải tất cả este đều thỏa mãn: VD HCOOCH=CH2. (b) sai vì phải thủy phân trong môi trường axit. (d) sai vì amino axit thuộc loại hợp chất hữu cơ tạp chức. (e) sai vì đều có phản ứng màu biure.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP