Cao su lưu hóa có 2% lưu huỳnh...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Cao su lưu hóa có 2% lưu huỳnh về...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Cao su lưu hóa có 2% lưu huỳnh về khối lượng. Số mắt xích isopren có một cầu đisunfua −S−S− là (giả thiết rằng S đã thay thế cho H ở cầu metylen trong mạch cao su) A. 46. B. 50. C. 23. D. 32.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A Cao su thiên nhiên có công thức là –(–C5H8–)–n.

Ta có phản ứng: (C5H8)n + 2S → (C5nH8n–2n)S2

. ⇒ %mS/Cao su = 64/(68n+62).100 ≈ 46

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP