Gạo nếp chứa 80% tinh bột Khối lượng...

Chương 2: Cacbohiđrat Gạo nếp chứa 80% tinh bột. Khối lượng gạo cần d...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Gạo nếp chứa 80% tinh bột. Khối lượng gạo cần dùng để nấu thành 5 lít rượu (ancol) etylic 46o là (biết hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/ml) A. 5,652 kg. B. 5,256 kg. C. 6,525 kg. D. 5,625 k

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Ta có phản ứng: C6H10O5 + H2O → 2C2H5OH + 2CO2.

VC2H5OH = 5×0,46 = 2,3 lít

⇒ mC2H5OH = 2,3×0,8 = 1,84 gam.

⇒ nC2H5OH = 0,04 mol

⇒ nTinh bột = 0,04 /(2.0,72)=1/36 mol

⇒ mTinh bột = 4,5 gam

⇒ mGạo nếp cần dùng = 4,5 ÷ 0,8 = 5,625 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP