Tiến hành thí nghiệm với các chất X...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Tiến hành thí nghiệm với các chất ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Tiến hành thí nghiệm với các chất X, Y, Z, T. Kết quả thu được ghi ở bảng sau:

Các chất X, Y, Z, T lần lượt là A. Vinyl axetat, lòng trắng trứng, triolein, hồ tinh bột. B. Lòng trắng trứng, triolein, vinyl axetat, hồ tinh bột. C. Lòng trắng trứng, triolein, hồ tinh bột, vinyl axetat. D. Triolein, vinyl axetat, hồ tinh bột, lòng trắng trứng

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B X có phản ứng màu biure ⇒ Loại A và D. Z có nhóm –CHO hoặc phản ứng với NaOH tạo sản phẩm chứa nhóm –CHO ⇒ Loại C.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP