Nhiệt phân hoàn toàn 40 8 gam AgNO3...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Nhiệt phân hoàn toàn 40,8 gam AgNO3 t...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Nhiệt phân hoàn toàn 40,8 gam AgNO3 thu được rắn X và hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn bộ Y vào lượng nước dư, thu được dung dịch Z. Cho toàn bộ rắn X vào dung dịch Z, thấy khí NO thoát ra (sản phẩm khử duy nhất của N+5); đồng thời còn lại m gam rắn không tan. Giá trị m là A. 19,44. B. 6,48. C. 8,64. D. 4,32

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

AgNO3 = Ag +NO2 +1/2 O2

0,24.........024..0,24....0,12

Y vào nước thu được Z

Vậy Z là HNO3 0,24 mol

BT e nAg pư =3nNO=3 x 1/4 nH+= 0,18

Vậy Ag còn dư = 0,06 x 108 =6,48

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP