Hòa tan hoàn toàn 5 22 gam hỗn...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Hòa tan hoàn toàn 5,...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Hòa tan hoàn toàn 5,22 gam hỗn hợp bột M gồm Mg, MgO, Mg(OH)2, MgCO3, Mg(NO3)2 bằng một lượng vừa đủ 0,26 mol HNO3. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch X và 0,448 lít khí gồm N2O và CO2. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với 250 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng thu được 6,96 gam kết tủa màu trắng. Phần trăm theo khối lượng của Mg(OH)2 trong hỗn hợp ban đầu gần nhất với giá trị nào? A. 44,45%. B. 12,25%. C. 33,33%. D. 11,11%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

dung dịch X gồm Mg2+,NH4+,NO3-

Khi cho dung X tác dụng với NaOH thu đc kết tủa nMg(OH)2= 0,12 → nNH4+=0,25-0,12.2=0,01

Bảo toàn điện tích trong dd X → nNO3-=0,25

Vì MN2O=MCO2=44 →bảo toàn khối lượng suy ra mH2O=2,16→ nH2O=0,12

Bảo toàn H cho cả quá trình ta đc : nMg(OH)2=(0,01.4+0,12.2-0,26):2=0,01

Suy ra %mMg(OH)2=11,11%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP