Thực hiện hai thí nghiệm sau: - Cho...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Thực hiện hai thí nghiệm sau: - Ch...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Thực hiện hai thí nghiệm sau:

- Cho chất hữu cơ X vào nước thu được dung dịch X1 trong suốt. Sục khí CO2 dư vào dung dịch X1, thấy dung dịch vẫn đục.

- Cho chất hữu cơ Y vào nước thu được dung dịch Y1 trong suốt. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Y1, đun nhẹ, thấy dung dịch phân lớp.

Hai chất X, Y lần lượt là: A. Phenol và natri phenolat B. Natri phenolat và anilin. C. Natri phenolat và phenylamoni clorua. D. Phenylamoni clorua và anilin

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

X1 trong suốt, sục CO2 vào thì vẫn đục Vậy X1 là C6H5ONa

Y1 trong suốt, sau khi pư với NaOH đun nhẹ thì phân lớp. Vậy Y1 là C6H5NH3Cl

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP