Cho 5 045 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cho 5,045 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cho 5,045 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3, loãng, đun nóng và khuấy đều. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,224 lít khí không màu, có tỉ khối đối với hidro là 15 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc), dung dịch Y và còn lại 1,125 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là A. 8,12 gam. B. 7,36 gam. C. 9,54 gam. D. 10,10 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Vì Cu dư ⇒ Dung dịch chứa 2 muối Cu(NO3)2 và Fe(NO3)2.

+ Khí thoát ra là NO với nNO = 0,01 mol.

Đặt nCu pứ = a và nFe3O4 = b ta có hệ: 64a + 232b = 5,045 – 1,125 || 2a – 2b = 3nNO = 0,03

. + Giải hệ ta có nCu = 0,025 và b = 0,01 mol.

⇒ Muối bao gồm 0,025 mol Cu(NO3)2 và (0,01×3) = 0,03 mol Fe(NO3)2.

⇒ mMuối = 0,025×188 + 0,03×180 = 10,1 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP